GUANGZHOU FUDE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Email casun4@casun.mobi TéLéPHONE 86--13539447986